Browse Texts

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Showing 1 - 50 of 60
First Line
Ny alina ho lasa (The night will go away)
Ny androm-pahasoavana (The blessing day)
Ny andronay mandala (Our life is passing away)
Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy (The grace of Jesus Christ)
Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa (The Holy Spirit is really come)
Ny fasika amoron'ny rano (The sand of the shore)
Ny feonay rehetra izao (Our voices will be to sing praise)
Ny foko, ry Mpamonjy (My heart is thirsty of Thee, O Saviour)
Ny hazo fijaliana (Your Cross, O Jesu, our Lord)
Ny hazo nijalianao ry Jeso Tomponay (At the cross You've suffered)
Ny hiran'ny lanitra tsara tokoa (The song of the heaven)
Ny lalana izay nataon'Andriamanitra (The laws, God has given)
Ny lapan'Andriamanitra (The God's palace)
Ny loharanom-pamonjena (The source of the salvation)
Ny masoandronay (Our sunlight)
Ny Mpamonjy be fitia (The Loving Saviour is calling)
Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao (The Saviour wants to love you)
Ny ony tsy miato (The river doesn't stop)
Ny paradisa an-tany (The Paradise on earth doesn't exist)
Ny perla madio, ny perla vaovao (The pure and new pearl)
Ny ran'ny Zanakondry latsaka (The blood of the Lamb which was fallen)
Ny ratsy efa tiako (I loved the badness)
Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra (The earth and the sky have no limit)
Ny taom-baovao dia tonga indray (The new year is coming again)
Ny teny masina sy to (The holy and truthful word)
Ny Teny sy Fanahinao (Your Words and Your Spirit)

Export as CSVAdvertisements